ROZKAZ L 4/2003

Druhny i Druhowie!

Skończył się rok szkolny 2002/2003, rozpoczynają się wakacje. Wszystkim zuchom, harcerzom i instruktorom dużo radości, słońca i uśmiechu, przypominając o bezwzględnej konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa i obowiązujących regulaminów.
życzy
Komenda Hufca ZHP Poznań - Jeżyce
_________________________________________________

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Kurs zastępowych ukończyli uzyskują patent zastępowego:

1. Magda Błażejczyk21. Katarzyna Nowak
2. Maria Bulińska22. Karolina Olczak
3. Katarzyna Bulińska23. Agnieszka Ostrowska
4. Julia Grajek24. Monika Ostrowska
5. Marta Hoffmann25. Weronika Otrząsek
6. Magda Jarocka26. Miłosz Pawlak
7. Piotr Jarek27. Zofia Pawlak
8. Agnieszka Kaczmarek28. Magda Przybylska
9. Michał Kasprzak29. Aleksandra Radomska
10. Agnieszka Kruszwicka30. Damian Ratajczak
11. Julia Krystek31. Dawid Ratajczak
12. Agnieszka Kryszak32. Magda Ratajczak
13. Michał Kubiak33. Jagoda Sajewska
14. Łukasz Kudłaszyk34. Marcin Sajewski
15. Marta Kurowska35. Agnieszka Schulz
16. Marcin Kurowski36. Krzysztof Skarupa
17. Karolina Łukasik37. Anita Smierzchalska
18. Bartosz Majda38. Tomasz Steindel
19. Marta Marcinkowska39. Stanisław Wiertalak
20. Bartek Mikołajczak40. Michał Wolińska

2. Hufiec
2.5. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.
2.5.1.1. Rozwiązuję z dniem 23 czerwca 2003 roku:

7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
7.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
7.1.1 Zezwalam na organizację w czasie Akcji Letniej 2003 obozów i mianuję komendantów:

8. Mianowania instruktorów.
8.1. Zamknięcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika
8.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich i Kształcenia zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego:

8.2. Otwarcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika
8.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich i Kształcenia otwieram próbę na stopień przewodniczki/przewodnika: 8.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
8.3.1. Na wniosek Komisji Stopni instruktorskich zamykam próbę na stopień podharcmistrza: 8.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni
8.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich i Kształcenia otwieram próbę na stopień podharcmistrza:
CZUWAJ !

Komendant Hufca
hm Aleksander Sroka


Poznań, 23 czerwca 2003 r.