ROZKAZ L 4/2002

Zakończyły się wakacje. W nadchodzącym roku harcerskim 2002/2003 życzę Wam Druhny i Druhowie satysfakcji z pracy wychowawczej oraz zadowolenia w życiu osobistym.


Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 7/2002 z dnia 18 sierpnia 2002 r.

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
13.1. Na wniosek Komisji oceniającej realizację zadań "Plakietka 90-lecia Harcerstwa w Wielkopolsce" w składzie: hm.Beata Owczarzak, phm Katarzyna Zimniak, phm Agnieszka Kruś, phm Marek Piegat przyznaję Plakietkę następującym gromadom, drużynom, kręgom:

...
Hufiec Poznań - Jeżyce

  • 7 Poznańska Drużyna harcerska "Herkules"
  • Krąg Starszyzny Harcerskiej
hm. Jarosław Rura

Wyjątki z rozkazu Komendanta Zlotu Chorągwi Wielkopolskiej ZHP L 1/2002 z dnia 1 września 2002 r.

1. Wynik biegów i turnieju.
1.4. Wynik Turnieju Reprezentacji Hufców
I miejsce - Reprezentacja Hufca Poznań - Jeżyce

hm Beata Owczarzak

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne.
3.2.1. Rozwiązuję jednostki organizacyjne Hufca:

3.2.2. Powołuję jednostki organizacyjne Hufca 3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowych: 3.3.2. Mianuję drużynowych: Na wniosek Drużynowych podaję do wiadomości, że w drużynach zostali mianowani następujący instruktorzy: Na wniosek Drużynowych podaję do wiadomości, że w drużynach zostali zwolnieni z funkcji następujący instruktorzy: 5. Szczepy i inne Związki Drużyn.
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i innych związkach drużyn
5.3.1. Zwolnienia z funkcji Komendanta Szczepu
Zwalniam z funkcji Komendanta Szczepu 62 hm Tomasza Kujaczyńskiego.
5.3.2. Mianowanie na funkcję Komendanta Szczepu
Mianuję na funkcję Komendanta Szczepu 62 pwd Krzysztofa Stańkowskiego
7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
7.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
7.1.1 Zwolnienia Komendantów obozów:
Dziękuję wszystkim instruktorom, funkcyjnym oraz osobom wspierającym ruch harcerski za przygotowanie i przeprowadzenie akcji letniej 2002. Jednocześnie po wypełnieniu zadań organizacyjnych oraz rozliczeniu finansowym placówek obozowych zwalniam z funkcji komendantów harcerskiej Akcji Letniej Hufca ZHP Poznań - Jeżyce mianowanych rozkazem L3/2002 z dn. 22 czerwca 2002r:

CZUWAJ!

Komendant Hufca
hm Aleksander Sroka


Poznań, 19 września 2002 r.