ROZKAZ L 4/2001

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 3/2001 z dnia 20 marca 2001 r.

3. Komenda Chorągwi
3.3. Powołania na funkcję i mianowania
3.3.1. Powołuję referat Zuchowy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w składzie
    ...
  • phm Marusz Leńczuk
6. Mianowania instruktorów
6.6. Potwierdzenie ukończenia kursu
6.6.1. Kurs Kadry Kształcącej Drużynowych ukończyli
    ...
  • phm Mariusz Leńczuk - Hufiec Poznań - Jeżyce
  • pwd Agata Przybylak - Hufiec Poznań - Jeżyce
CZUWAJ!

hm Jarosław Rura

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 5/2001 z dnia 20 maja 2001 r.

6. Mianowania instruktorów
6.6. Ukończenie kursu
6.6.3. Kurs Drużynowych Starszoharcerskich ukończyli:
  • dh Marta Filipiak - Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
CZUWAJ!

hm Jarosław Rura

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że w dniach od 29 czerwca do 10 sierpnia 2001 roku w Łowyniu odbywać się będzie Zgrupowanie Obozów Hufca ZHP Poznań - Jeżyce - Komendant Zgrupowania hm Aleksander Sroka. Podjąłem decyzję o możliwości przyjazdu i pobytu na terenie Ośrodka w Łowyniu instruktorów naszego Hufca pod warunkiem spełnienia niżej wymienionych wymogów:

2. Hufiec
2.5. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji.
2.5.1 Powołuję Komisję Inwentaryzacyjno - Kasacyjną w składzie: 3. Drużyny.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.
3.3.1 Zwalniam z funkcji drużynowych: 3.3.2. Mianowania drużynowych: 5. Szczepy i inne związki drużyn.
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i innych związkach drużyn
5.3.1. Na wniosek Komendanta Szczepu 62 hm Tomasza Kujaczyńskiego mianuję phm Magdalenę Grzybowską z-cą Komendanta Szczepu

8. Mianowania instruktorów.
8.2. Otwarcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika
8.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich i Kształcenia otwieram próbę na stopień przewodniczki/przewodnika:

CZUWAJ!

Z-ca Komendanta Hufca
hm Aleksander Sroka


Poznań, 30 maja 2001 r.