Poznań, dnia 28 czerwca 2010 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

Rozkaz    L 3/2010

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi L 6/2010 z dnia 31 maja 2010 r.

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia

Upoważniam do zatwierdzania kolonii zuchowych i obozów harcerskich organizowanych przez środowiska harcerskie w hufcach (z wyjątkiem wypoczynku, gdzie w komendzie obozu jest komendant lub skarbnik hufca) Komendantów Hufców:

...

...

1.2. Informacje
Informuję, że kurs drużynowych organizowany w dniach 25.01 - 30.05.2010r. przez Komendę Chorągwi ukończyli i otrzymali dyplom:

...

lp

imię i nazwisko

metodyka

hufiec

35.

Musiał Anna

harcerska

Poznań-Jeżyce

...

 

hm. Jarosław Rura

 

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości, że w dniach od 3 lipca do 7 sierpnia 2010 r. w Łowyniu namioty rozbije Zgrupowanie Obozów Hufca ZHP Poznań-Jeżyce. Komendant Zgrupowania dh. hm. Lech Lindecki.

 

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.
2.3.1. Rozwiązuję z dniem 8 maja 2010 roku Komendę Złazu Hufca, w składzie:

 

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Po zatwierdzeniu dokumentacji finansowej i programowej zezwalam na organizację w czasie Akcji Letniej 2010 obozu i mianuję komendantkę:

 

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10.06.2010 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Annę Musiał.
7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10.06.2010 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Natalię Okraska.
7.1.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10.06.2010 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Roberta Borowiaka.
7.1.4. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10.06.2010 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Michała Domachowskiego.
7.1.5. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10.06.2010 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Jana Pawłowskiego.
7.1.6. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28.06.2010 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Dominikę Strugarek.

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10.05.20010 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki dh. Aleksandrze Ketner - opiekun próby - dh phm. Łukasz Kuczyński.
7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10.05.20010 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki dh. Monice Czaplak - opiekunka próby - dh hm. Joanna Gonia-Kołodziejczyk.
7.2.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28.06.20010 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki dh. Agnieszce Zimniak - opiekun próby - dh hm. Aleksander Sroka.
7.2.4. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28.06.20010 r. otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Sławomirowi Jaszczak - opiekun próby - dh phm. Janusz Walczak.

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrza
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 czerwca 2010 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni dh. Agacie Wojdeckiej.

13. Inne
13.1. Podaję do wiadomości, że w Komendant Szczepu 62 powołał na funkcję kwatermistrza szczepu dh Rafała Graczyka.

 

 

C Z U W A J !