Poznań, dnia 29 marca 2008 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

ROZKAZ    L 3/2008

1.2. Informacje

1.2.1 Informuję, że Komenda Hufca na zbiórce w dniu 27marca 2008 r. podjęła następujące uchwały:

Uchwały te stanowią załączniki do protokołu zbiórki Komendy Hufca z dnia 27.03.2008 r. i zostaną opublikowane w sposób przyjęty w Hufcu.

 

2.2. Mianowania w komendzie hufca

2.2.1. Mianuję dh. pwd. Emilię Wieczorek Instruktorem Komendy Hufca d.s. wędrowniczych.

 

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody.

12.1. Za wzorowe, sprawne przygotowanie i przeprowadzenie "Kuźni 2008" wyróżniam:

12.2. Dziękuję za zaangażowanie, rzetelną pracę wszystkim instruktorom i instruktorkom, harcerzom i harcerkom, prowadzącym zajęcia w "Kuźni 2008".

 

13. Inne.

13.1. Po ukończeniu kursu drużynowych "Kuźnia 2008" organizowanego przez Zespół Kadry Kształcącej Hufca kwalifikacje do prowadzenia drużyn uzyskali:

Lp. Imię Nazwisko Rodzaj kwalifikacji
1. Dajana Ćwikła drużynowa gromady zuchowej
2. Patrycja Kachlicka drużynowa gromady zuchowej
3. Aleksandra Kettner drużynowa gromady zuchowej
4. Marta Ptaszyńska drużynowa gromady zuchowej
5. Rafał Ruśniak drużynowy gromady zuchowej
6. Joanna Stefańska drużynowa gromady zuchowej
7. Iwona Brążkowska drużynowa drużyny harcerskiej
8. Maciej Brążkowski drużynowy drużyny harcerskiej
9. Jakub Jagielski drużynowy drużyny harcerskiej
10. Mateusz Kaczor drużynowy drużyny harcerskiej
11. Natalia Okraska drużynowa drużyny harcerskiej
12. Joanna Pawlak drużynowa drużyny harcerskiej
13. Jan Pawłowski drużynowy drużyny harcerskiej
14. Marcin Sajewski drużynowy drużyny harcerskiej
15. Marta Stefańska drużynowa drużyny harcerskiej
16. Dominika Strugarek drużynowa drużyny harcerskiej
17. Marek Trzaska drużynowy drużyny harcerskiej
18. Artur Bąk drużynowy drużyny starszoharcerskiej
19. Magdalena Radomska drużynowa drużyny starszoharcerskiej
20. Kamila Silska drużynowa drużyny starszoharcerskiej

 

14. Sprostowania.

14.1. Informuję, że w rozkazie L. 2/2008 w pkt. 4.3.1. błędnie podano nazwisko Przewodniczącej KIS. Było phm. Marlena Stołowska. Powinno być phm. Marlena Sołtowska. Dh. Marlenę za błąd przepraszam.

 

C Z U W A J !