Poznań, dnia 18 stycznia 2007 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

ROZKAZ    L 1/2007

 

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 12/2006 z dnia 30 października 2006 r.

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.2. Informuję, że Kurs skarbników hufców z zakresu nabywania osobowości prawnej ukończyli i otrzymali dyplom ukończenia:
...
phm. Mirosława Kosicka - Hufiec Poznań-Jeżyce
...

/-/ hm. Jarosław Rura

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 13/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r.

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.6. Informuje, że kurs kadry kształcącej 2005/2006 ukończyła:
...
phm. Barbara Sroka - Hufiec Poznań-Jeżyce
...

/-/ hm. Jarosław Rura

 

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne.

3.2.1. Rozwiązania.

Rozwiązuję jednostki organizacyjne hufca:

- 70 JGZ "Brykające Tygryski"

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.

3.3.1 Zwalniam z funkcji drużynowej 70 Jeżyckiej Gromady Zuchowej "Brykające Tygryski" - pwd Małgorzatę Nowak.

7. Mianowania instruktorów.

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.3.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni instruktorskich z dnia 4 stycznia 2006 roku zamykam próbę na stopień podharcmistrza i przyznaję stopień phm Krzysztofowi Stankowskiemu.

13. Inne

13.1. Na wniosek Drużynowej 89 JGZ "Wesołe Krasnale" podaję do wiadomości, że z dniem 01.01.2007 r. w 89 JGZ Wesołe "Krasnale" została zwolniona z funkcji przybocznej dh Julia Krystek.

13.2. Na wniosek Drużynowej 7 JGZ "Sowi Naród" podaję do wiadomości, że w drużynie została mianowana przyboczna samarytanka Aleksandra Radomska.

 

C Z U W A J !