Poznań, dnia 2 marca 2006 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

ROZKAZ    L 3/2006

1. Zarządzenia i informacje.
1.2.	Informacje.
1.2.1.Podaję do wiadomości termin spotkania Hufcowej Komisja Stopni Instruktorskich i Zespołu Kadry Kształcenia:
- 09 marca 2006 r. godz. 18 00

2. Hufiec
2.5. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.
2.5.1. Powołuję z dniem 02 marca 2006 roku Komendę Kursu Drużynowych organizowanego przez Hufcową Komisję Kształcenia w składzie:
phm Janusz Walczak - Komendant Kursu
phm Barbara Sroka - z-ca Komendanta Kursu
pwd Agata Starosta  - instruktor programowy
pwd Łukasz Kuczyński - oboźny

7. Mianowania instruktorów.
7.2. Otwarcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 09.02.2006 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki i mianuję opiekunem:
- dh Aleksandrze Radomskiej - opiekun próby hm. Roman Banaszak

14. Inne.
14.1. Sprostowania.
Informuję, że w rozkazie L1/2006 z dnia 09.01.2006 roku błędnie podano nazwę drużyny, było:
3.1.1. Nadaję 57 Jeżyckiej Gromadzie Zuchowej działającej przy Szkole Podstawowej nr 57 w Poznaniu nazwę "Poszukiwacze Przygody".
Powinno być:
3.1.1. Nadaję 57 Jeżyckiej Gromadzie Zuchowej działającej przy Szkole Podstawowej nr 57 w Poznaniu nazwę "Poszukiwacze Przygód".
Za zaistniałą sytuację przepraszam.
14.2.Informacje.
W załączniku do rozkazu podaję do wiadomości wynik SPISU HARCERSKIEGO 2006 oraz aktualny wykaz jednostek organizacyjnych naszego Hufca.C Z U W A J    !