ROZKAZ L3/2005
Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi L4/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r.

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Zarządzam podział na rejony i ogłaszam terminy zbiórek wyborczych delegatów na XXXIII Zjazd ZHP:

I Rejon - Hufce:
     Poznań-Jeżyce
     Poznań-Grunwald
     Poznań-Nowe Miasto
     Poznań-Wilda
      Poznań-Śródmieście

Rejon wybiera 3 delegatów.
Termin: 7 maja 2005 roku.
Miejsce: Komenda Hufca ZHP Poznań-Jeżyce ul. Widna 3

hm. Jarosław Rura1. Zarządzenia i informacje
1.1. Ogłoszenie list uczestników zbiórek wyborczych.
Zgodnie z Uchwałą Rady Naczelnej ZHP nr 71 z 5 marca 2005 roku w sprawie określenia liczby delegatów na XXXIII Zjazd ZHP podaję do wiadomości listę uczestników zbiórki wyborczej Hufca ZHP Poznań-Jeżyce posiadających czynne prawo wyborcze:

1. Banaszak Roman - z-ca Kom.Hufca, Szczepowy, Drużynowy 43 PDH "Honker"
2. Bartkowiak Beata - drużynowa 36 JGZ "Sowi Naród", Szczepowa Szczepu 7
3. Bartkowiak Maciej - członek Zespołu kwatermistrzowskiego Hufca
4. Błażejczyk Magdalena - drużynowa 88 PDH "Tygrysy"
5. Boratyńska Iwona - drużynowa JG NS w Kiekrzu "Wesołe Promyczki"
6. Borowski Augustyn - kapelmistrz Orkiestry Hufca
7. Budny Aleksandra - drużynowa PDH przy SP 57
8. Chlebowicz Damian - drużynowy 233 PDH "Contrast"
9. Chmielewski Maciej - szef biura KCH
10. Czachowski Roman - kwatermistrz Szczepu 23/71
11. Dubisz Ryszard - członek Komisji Historycznej Hufca
12. Duczmal Katarzyna - drużynowa DH NS w Kiekrzu
13. Gens Kamila - drużynowa 77 PDH "Vagabi"
14. Gonia Joanna - drużynowa 23 JGZ "Pogodynki"
15. Gorzejewski Przemysław - przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca
16. Kaczmarek Agnieszka - drużynowa 71 JGZ "Bractwo Zielonej Przygody"
17. Kamińska Anna - drużynowa 22 JGZ "Wesołe Włóczykije"
18. Konys Eugeniusz - drużynowy Orkiestry Hufca
19. Kosicka Mirosława - członek Komendy Hufca - Skarbnik
20. Kuczyński Łukasz - drużynowy 57 JGZ
21. Kudliński Stanisław - członek Komisji Historycznej Hufca
22. Kujaczyński Tomasz - z-ca Komendanta Hufca, Drużynowy 7 PDH "Herkules"
23. Kuntze Jarosław - przewodniczący Sądu Harcerskiego Hufca
24. Lindecki Lech - członek Sądy Harcerskiego Hufca
25. Matella Hanna - kwatermistrz szczepu NS w Kiekrzu
26. Michalska Klementyna - drużynowa 22 PDH "Lupus"
27. Miętkowska Izabela - drużynowa 51 PDH "Falco"
28. Miśko Wiesław - szczepowy Szczepu NS w Kiekrzu
29. Nowak Małgorzata - drużynowa 70 JGZ "Brykające Tygryski"
30. Olejniczak Bogusław - członek Komisji Historycznej Hufca
31. Owczarzak Beata - członek Komendy Hufca
32. Pawuła Zbigniew - przewodniczący Kręgu Seniorów II im. T. Kościuszki
33. Promiński Przemysław - drużynowy 231 PDH "Virtus"
34. Ragan Augustyn - drużynowy DH w Rokietnicy
35. Siwiński Maciej - rzecznik prasowy KCH
36. Skarupa Kinga - drużynowa 60 PDH "Ło-sie"
37. Smól - Bor Halina - przewodnicząca Kręgu Seniorów I im. S. Czarnieckiego
38. Sroka Aleksander - komendant Hufca
39. Sroka Barbara - z-ca Komendanta Szczepu 23/71
40. Stankowski Krzysztof - szczepowy Szczepu 62
41. Starosta Agata - drużynowa 89 JGZ "Wesołe Krasnale"
42. Szczygieł Agata - drużynowa 62 JGZ "Leśna Brać"
43. Szynklewski Władysław - członek Komisji Historycznej Hufca
44. Trzeciak Joanna - drużynowa 232 PDH "Zawrat"
45. Walczak Janusz - z-ca Szczepowego Szczepu 23/71
46. Walczak Robert - kwatermistrz Hufca
47. Wons Elżbieta - członek Sądu Harcerskiego Hufca
48. Zaran Bogdan - przewodniczący Komisji Historycznej Hufca
49. Zielińska Jadwiga - drużynowa PDH NS przy SP 107

2.5. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji komend kursów
2.5.1. Powołuję w skład hufcowego zespołu kwatermistrzowskiego:
- dh Macieja Bartkowiaka

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne.
3.2.2. Powołuję jednostki organizacyjne Hufca.
" Szczep 7 ZHP im Bolesława Chrobrego
Po pozytywnym zakończeniu okresu próbnego powołuję 89 Jeżycką Gromadę Zuchową "Wesołe Krasnale"
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.
3.3.1. Mianuję drużynowych:
- Drużynową 89 JGZ "Wesołe Krasnale" pwd Agatę Starosta

13. Inne
13.2. Na wniosek Drużynowej 89 JGZ "Wesołe Krasnale" podaję do wiadomości, że w gromadzie został mianowana przyboczna:
- dh Julia Krystek

CZUWAJ!

Komendant Hufca
hm Aleksander Sroka


Poznań, 7 kwietnia 2005 r.