ROZKAZ L 3/2004
2. Hufiec
2.5 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.
2.5.1. Powołuję z dniem 11 marca 2004 r. Komendę Kursu Drużynowych organizowanego przez hufcową Komisję Stopni Instruktorskich i Kształcenia, w składzie:

 • phm. Przemysław Promiński - Komendant Kursu
 • hm. Roman Banaszak - z-ca Komendanta Kursu
 • pwd. Łukasz Kuczyński - oboźny
2.5.2 Powołuję z dniem 11 marca 2004 r. Komitet Przebudowy Pomnika Harcerskiego przy ul. Szarych Szeregów w Poznaniu, w składzie:
 • phm. Bogusław Olejniczak
 • phm. Stanisław Kudliński
 • pwd. Bogdan Zaran
 • pwd. Ryszard Dubisz

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.2. Powołuję jednostki organizacyjne Hufca

 • Harcerski Krąg Seniorów na okres próbny przy Hufcu
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.
3.3.2. Mianuję drużynowych:
 • Drużynowego Kręgu Seniorów na okresie próbnym - phm. Zbigniew Pawuła

14. Inne

 • Na wniosek Drużynowej 71 JGZ "Bractwo Zielonej Przygody" podaję do wiadomości, że w gromadzie została mianowana przyboczną dh. Anna Przybylak.
 • Na wniosek Drużynowej 60 PDH "Łosie" podaję do wiadomości, że w drużynie zostali mianowani przyboczni:
  • dh. Weronika Chrzastek
  • dh. Julia Krystek
  • dh. Krzysztof Skarupa

CZUWAJ!

Komendant Hufca
hm. Aleksander Sroka


Poznań, 11 marca 2004 r.