ROZKAZ L 3/2002

Skończył się rok szkolny 2001/2002, rozpoczynają się wakacje. Wszystkim zuchom, harcerzom i instruktorom dużo radości, słońca i uśmiechu, przypominając o bezwzględnej konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa i obowiązujących regulaminów.

życzy

Komenda Hufca ZHP
Poznań - Jeżyce


Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 5/2002 z dnia 27 maja 2002 r.

6. Kręgi i inne jednostki organizacyjne
6.6. Ukończenie kursu
6.6.2. Chorągwiany Kurs Drużynowych w 2001 roku ukończyła
  • dh Małgorzata NOWAK - Hufiec Poznań - Jeżyce
hm. Jarosław Rura

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Hufcowy Kurs Drużynowych ukończyli uzyskują patent drużynowego:

2. Hufiec
2.5. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.
2.5.1. Rozwiązuję z dniem 22 czerwca 2002 roku Komendę Kursu Drużynowych w składzie: 3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne.
3.2.3. Po pozytywnym zakończeniu okresu próbnego przyjmuję Gromadę Zuchową "Pogodynki" w poczet gromad zuchowych naszego hufca i nadaję jej numer 23 Jeżycka Gromada Zuchowa.
7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
7.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
7.1.1 Zezwalam na organizację w czasie Akcji Letniej '2002 obozów i mianuję komendantów: Zwolnienie z funkcji komendanta nastąpi w momencie całkowitego rozliczenia obozu.
8. Mianowania instruktorów.
8.1. Zamknięcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika
8.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich i Kształcenia zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego 8.2. Otwarcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika
8.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich i Kształcenia otwieram próbę na stopień przewodniczki/przewodnika:
8.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
8.3.1. Na wniosek Komisji Stopni instruktorskich zamykam próbę na stopień podharcmistrza: 14. Inne
8.3.1. Na wniosek Komisji Stopni instruktorskich zmieniam opiekuna próby dh Annie Kamińskiej z hm Romana Banaszaka na phm Macieja Siwińskiego.

CZUWAJ!

Komendant Hufca
hm Aleksander Sroka


Poznań, 22 czerwca 2002 r.