ROZKAZ L 3/2001

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 2/2001 z dnia 21 lutego 2001 r.

6. Mianowania instruktorów.
6.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza
6.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrzyni druhnie:
  • phm Halinie Smól-Bor - Hufiec Poznań - Jeżyce
6.5. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
6.5.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich zamykam próbę i przyznaję stopień przewodniczki/przewodnika:
  • dh Irenie Zambrowicz - Hufiec Poznań - Jeżyce
  • dh Ryszardowi Dubisz - Hufiec Poznań - Jeżyce
11. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
11.1. Odznaczenia
11.1.1. Na wniosek Chorągwianego Zespołu Kształcenia przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej druhowi:
  • phm Mariuszowi Leńczukowi - Hufiec Poznań - Jeżyce
hm. Jarosław Rura

8. Mianowania instruktorów.
8.2. Otwarcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika
8.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich i Kształcenia otwieram próbę na stopień przewodniczki/przewodnika druhnie:

8.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza 8.4.1. Na wniosek Komisji Stopni instruktorskich z dnia 05.03.2001 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza druhowi: 9. Zaliczanie służby instruktorskiej.

Lp.Imię i nazwiskoStopieńPrzydział / funkcjaUwagi
1.Joanna DworzyńskapwdDrużynowa GZ "Wesołe pingwinki"Zaliczono
2.Hanna MatellapwdCzłonek Komisji Rewizyjnej Hufca
Kwatermistrz Szczepu 109
Zaliczono
3.Maciej MilczyńskipwdDrużynowy 109 DHZaliczono
4.Wiesław MiśkohmKomendant Szczepu 109Zaliczono
5.Anna MorkowskapwdInstruktor programowy 109 SzczepuZaliczono
6.Elżbieta WonshmDrużynowa 109 Drużyny StarszoharcerskiejZaliczono

14. Inne.

W załączniku do rozkazu podaję do wiadomości wyniki Spisu Harcerskiego 2001 oraz aktualny wykaz jednostek organizacyjnych naszego Hufca.

15. Sprostowania

W rozkazie L 2/2001 pojawił się błąd w punkcie 8.4.1. dotyczący otwarcia próbę na stopień:
powinno być - podharcmistrza druhowi:

Za powstałą pomyłkę przepraszam.


Poznań, 30 marca 2001 r.