Poznań, dnia 12 kwietnia 2010 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

ROZKAZ    L 2/2010

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi L 3/2010 z dnia 31 marca 2010 r.

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Informuję, że warsztaty doskonalące - majsterka zuchowa organizowane przez Referat Zuchowy Chorągwi w dniach 26-29.02.2010 r. ukończyli:

...

...

14. Odznaka Kadry Kształcącej
14.3. Przedłużenie ważności Odznaki Kadry Kształcącej
14.3.5. Przedłużam uprawnienia wynikające z posiadania Brązowej Odznaki Kadry Kształcącej hm. Barbarze SROKA (Hufiec Poznań-Jeżyce) - BOKK nr 184/2010 uprawnienia ważne do 30 marca 2013 r.

hm. Jarosław Rura

 

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję z dniem 8 kwietnia 2010 roku Komendę Kursu Zastępowych, organizowanego przez Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej w składzie:

2.3.2. Powołuję z dniem 8 kwietnia 2010 roku Komendę Złazu Hufca, w składzie:

 

7. Mianowania instruktorów
7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrza
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11 marca 2010 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni dh. Izabeli Miętkowskiej.

 

13. Inne
13.1. Podaję do wiadomości, że w 234 PDH "Tarpany" z funkcji przybocznej zwolniona została dh. Joanna Pawlak.

 

 

C Z U W A J !