Poznań, dnia 23 marca 2009 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

ROZKAZ    L 2/2009

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L 03/2009 z dnia 22 lutego 2009 r.

11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia
11.1. Odznaczenia harcerskie
11.1.2. List Pochwalny Naczelnika ZHP
Wyróżniam Listem Pochwalnym następujące Druhny i Druhów:

StopieńImię Nazwisko Hufiec Chorągiew
pwd. Ewa Zubielik Poznań-Jeżyce Wielkopolska
pwd. Agnieszka Kaczmarek Poznań-Jeżyce Wielkopolska
Marcin Sajewski Poznań-Jeżyce Wielkopolska

Serdecznie gratuluję wyróżnionym drużynowym, dziękuję za pracę na rzecz zuchów i harcerzy. Życzę Druhnom i Druhom satysfakcji z pełnionej służby oraz pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

hm. Małgorzata Sinica

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 2/2009 z dnia 28 lutego 2009 r.

5. Mianowania instruktorów
5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza
5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 lutego 2009 roku zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrzyni
...
phm. Joanna GONIA - Hufiec Poznań Jeżyce
...

/-/ hm. Jarosław Rura

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.
2.3.1. Powołuję z dniem 23 marca 2009r. Komendę Biwaku Funkcyjnych w Robakowie organizowanego przez Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej, w składzie:

2.3.2. Z dniem 23 marca 2009 r. rozwiązuję Grupę Spisową do przeprowadzenia spisu z natury w składzie:

 

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne.
3.2.1. Rozwiązuję gromadę zuchową (powołaną na okres próbny) przy Szkole Podstawowej Nr 28 w Poznaniu (Kiekrz).
3.2.2. Rozwiązuję wielopoziomową drużynę harcerską (powołaną na okres próbny) przy Szkole Podstawowej Nr 28 oraz Gimnazjum Nr 67 w Poznaniu (Kiekrz).
3.2.3. Rozwiązuję 61 JGZ "Obrońcy Srebrnego Feniksa".

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej gromady zuchowej w Kiekrzu dh. pwd. Agnieszkę Kasprowiak.
3.3.2. Zwalniam z funkcji drużynowej wielopoziomowej drużyny harcerskiej w Kiekrzu dh. hm. Elżbietę Wons.
3.3.3. Zwalniam z funkcji drużynowego 61 JGZ "Obrońcy Srebrnego Feniksa" dh. pwd. Grzegorza Skorupińskiego.

C Z U W A J !