Poznań, dnia 29 lutego 2008 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

ROZKAZ    L 2/2008

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 15/2007 z dnia 29 grudnia 2007 r.

2. Hufce
2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Podaję do wiadomości wyniki wyborów Zjazdu Hufców:

...

...

5. Mianowania instruktorów
5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15 grudnia 2007 roku otwieram próbę na stopień harcmistrzyni/harcmistrza:

/-/ hm. Jarosław Rura

 

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 1/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r.

5. Mianowania instruktorów
5.2. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 08 stycznia 2008 roku zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrza:

/-/ hm. Jarosław Rura

 

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 2/2008 z dnia 29 lutego 2008 r.

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje

1.2.3. Informuję, że kurs skarbników hufca organizowany przez Chorągwianą Szkołę Instruktorską w dniach 15-17 .02.2008 r. ukończyli:

1.2.6. Informuję, że kurs podharcmistrzowski "Woodbadge III" organizowany przez Chorągwianą Szkołę Instruktorską w dniach 11.02.-17.02.2008 ukończyli:

/-/ hm. Jarosław Rura

 

2.Hufiec

2.2.1 Mianuję z dniem 4 marca 2008 r. dh. phm Mariolę Balant instruktorem Komendy Hufca i powierzam Jej prowadzenie Biura Hufca.

2.2.2. Mianuję z dniem 4 marca 2008 r. członkiniami Komisji Historycznej Hufca dh:

2.3.1.Powołuję z dniem 10 marca 2008 r. Komendę Złazu Hufca "Babie Lato 2008" w składzie:

Przewidywany termin Złazu 27-28 września 2008 r.

 

3.Drużyny

3.3.1. Zwalniam z dniem 10 marca 2008 r. dh. pwd. Izabelę Miętkowską z funkcji drużynowej 51 PDH "Falco". Serdecznie dziękuję druhnie Izie za wzorowe pełnienie funkcji i życzę dalszych sukcesów w służbie instruktorskiej.

3.3.2. Na podstawie § 21 ust. 4 Statutu ZHP, dopuszczam do pełnienia funkcji instruktorskiej dh. Ewę Zubielik i z dniem 10 marca 2008 r. mianuję Ją drużynową 51 PDH "Falco". Drużynę przyjąć do dnia 17 kwietnia 2008 r.

 

4.Kręgi

4.2.1. Powołuję Krąg Instruktorów i Starszyzny "Dziupla" (KIS).

4.3.1. Zatwierdzam wybór i mianuję dh. phm. Marlenę Stołowską na funkcję Przewodniczącej KIS "Dziupla".

 

7. Mianowania instruktorów

7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15 stycznia 2008 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza dh. pwd. Łukaszowi Kuczyńskiemu; opiekun próby hm. Roman Banaszak.

 

 

C Z U W A J !