Poznań, dnia 29 marca 2007 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

ROZKAZ    L 3/2007

 

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 2/2007 z dnia 20 lutego 2007 r.

11.3. Wyróżnienia

Podaję do wiadomości, iż w wyniku ukończenia kursu kadry kształcącej zorganizowanego przez Centralną Szkołę Instruktorską ZHP w dniach 27.01-04.02.2007 r. w Chorzowie, przyznaję dyplom ukończenia kursu druhnom i druhom:

2/01/2007 phm. Joanna GONIA  -  Chorągiew Wielkopolska

/-/ hm. Jarosław Rura

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 3/2007 z dnia 23 marca 2007 r.

5. Mianowania instruktorów

5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13 marca 2007 roku otwieram próbę na stopień harcmistrzyni phm. Joannie Gonia - Hufiec Poznań-Jeżyce, opiekun hm. Aleksander Sroka

/-/ hm. Jarosław Rura

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne.

3.2.2. Powołuję jednostki organizacyjne Hufca.

Szczep 23/71 ZHP im Dezyderego Chłapowskiego
Po pozytywnym zakończeniu okresu próbnego powołuję 234 Poznańska Drużynę Harcerską "Tarpany"

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.

3.3.1. Mianuję drużynowych:

- Drużynowym 234 PDH "Tarpany" dh Marcina Sajewskiego.


7. Mianowania instruktorów.

7.1. Zamknięcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 29 marca 2007 roku zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika dh. Krzysztofowi Skarupa i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego.


13. Inne

13.1. Na wniosek Drużynowego 234 PDH "Tarpany" podaję do wiadomości, że w drużynie został mianowany przyboczny - dh Jan Pawłowski.

C Z U W A J !