Poznań, dnia 6 lutego 2006 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

ROZKAZ    L 2/2006

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 1/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r.
3. Chorągiew
3.4. Mianowania na funkcje
3.4.1. Mianuję phm. Joannę Gonię kierowniczką Referatu Zuchowego Chorągwi 
z dniem 17.01.2006 r. 
5. Mianowania instruktorów
5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza
5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 
     8 listopada 2005 roku otwieram próbę na stopień harcmistrzyni:
-     phm. Iwonie Baratyńskiej- Hufiec Poznań Jeżyce
opiekun hm. Elżbieta Wons 

hm. Jarosław Rura

----------------------------------------------------------

1. Zarządzenia i informacje.
1.1. Zarządzenia.
1.1.1	Na podstawie § 49 pkt. 1 Statutu Związku Harcerstwa Polskiego oraz  Uchwały 4/XXXIII Rady Naczelnej pkt. 16 Komenda Hufca ZHP    Poznań - Jeżyce zwołuje Zjazd Sprawozdawczy na dzień 16 marca 2006 roku. (czwartek godz. 18.00 ) w siedzibie Hufca ul. Widna 3. połączony   z wyborem delegatów na Zjazd Chorągwi.
1.1.2	Na podstawie pkt. 17 Ordynacji Wyborczej ZHP ( Uchwała 4/XXXIII Rady Naczelnej z dnia 28 stycznia 2006 roku ) podaję listę uczestników Zjazdu Hufca posiadających czynne prawo wyborcze:  


Lp.	
Imię i nazwisko	Stopień instruktorski	Przydział
1.		Banaszak Roman	Hm	Szczepowy, drużynowy 43 PDH Honker, czlonek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich / Hufcowego Zespół Kadry Kształcącej, zastępca komendanta hufca
2.		Bartkowiak Beata	Pwd	Członek komisji Rewizyjnej Hufca
3.		Bartkowiak Maciej		Członek zespołu kwatermistrzowskiego hufca
4.		Błażejczyk Magdalena		Drużynowa 88 PDH "Tygrysy"
5.		Boratyńska Iwona 	Phm	Drużynowa JGZ NS w Kiekrzu "Wesołe Promyczki" 
6.		Chmielewski Maciej	Phm	Przyboczny 43 PDH "Honker" , z-ca komendanta KCH, szef biura KCH 
7.		Czachowski Roman	Wywiadowca	kwatermistrz szczepu 23/71
8.		Dubisz Ryszard		Członek Komisji Historycznej Hufca
9.		Filipiak Marta	pwd	Członek ZKK Hufca
10.		Gonia Joanna 	Phm	Drużynowa 23 JGZ "Pogodynki" 
11.		Gorzejewski Przemysław 	Phm	Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca, przyboczny 57 JGZ
12.		Idźkowiak Anna	pwd	Drużynowa JGZ "Sowi Naród"
13.		Kaczmarek Agnieszka 	Samarytanka	Drużynowa 71 JGZ "Bractwo Zielonej Przygody"
14.		Kisielewski Łukasz		Drużynowy 231 PDH "Virtus"
15.		Kosicka Mirosława	Phm	Członek Komendy Hufca - Skarbnik Hufca
16.		Kuczyński Łukasz	Pwd	Drużynowy 57 JGZ 
17.		Kudliński Stanisław	Phm	Członek Komisji Historycznej Hufca 
18.		Kujaczyński Tomasz	Hm	Drużynowy 7 PDH "Herkules", z-ca kom. Hufca, Drużynowym Drużyny Reprezentacyjnej Chorągwi
19.		Kuntze Jarosław	Hm	Przewodniczący Sądu Harcerskiego Hufca
20.		Lindecki Lech	Hm 	Członek Sądu Harcerskiego Hufca
21.		Matella Hanna	Pwd	Kwatermistrz Szczepu NS w Kiekrzu
22.		Michalska Klementyna	Pwd	Drużynowa 22 PDH "Lupus" 
23.		Miętkowska Izabela	Pwd	Drużynowa 51 PDH "Falco"
24.		Miśko Wiesław	Hm	Szczepowy Szczepu NS w Kiekrzu 
25.		Nowak Małgorzata 	Pwd	Drużynowa 70 JGZ "Brykające Tygryski" 
26.		Olejniczak Bogusław	Phm	Członek Komisji Historycznej Hufca
27.		Otrząsek Weronika		Drużynowa 60 PDH "Łosie
28.		Owczarzak Beata	Hm	Członek Komendy Hufca, Przewodnicząca Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich / Hufcowego Zespół Kadry Kształcącej, z-ca Komendanta CHoragwi ds. organizacyjnych, członek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich
29.		Pawuła Zbigniew	Phm	Drużynowy II Kręgu Seniorów im T. Kościuszki
30.		Pietrzak Janina	Hm	Drużynowa PDH NS przy SP 107 
31.		Ragan Augustyn	Phm	Drużynowy 43 DH w Rokietnicy 
32.		Siwiński Maciej 	Phm	Przyboczny 43 PDH "Honker" , rzecznik prasowy KCH 
33.		Skarupa Kinga	Pwd	z-ca komendanta Szczepu 7 ZHP im. Bolesława Chrobrego
34.		Smól - Bor Halina	Hm	Drużynowa Kręgu Seniorów, Przewodniczącą Wielkopolskiej Rady Harcerskich Kręgów Seniorów
35.		Sroka Aleksander	Hm	Komendant Hufca 
36.		Sroka Barbara	Phm	Z-ca. Kom. Szczepu 23/71, członek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich / Hufcowego Zespół Kadry Kształcącej
37.		Stankowski Krzysztof	Pwd/HO	Szczepowy Szczepu 62
38.		Starosta Agata 	pwd	Drużynowa 89 JGZ "Wesołe Krasnale", Członek ZKK Hufca
39.		Szczygieł Agata 	Pwd	Drużynowa 62 JGZ "Leśna Brać" 
40.		Szynklewski Władysław	Hm 	Członek Komisji Historycznej Hufca 
41.		Trzeciak Joanna 	Phm	Drużynowa 232 PHD "Zawrat" Szczepowa Szczepu 23/71, Członek komisji Rewizyjnej Hufca.
42.		Tuszkowska Anna		Drużynowa 22 JGZ "Wesołe Włóczykije"
43.		Walczak Janusz	Phm	Komendant . Szczepu 7 Szczep ZHP im. Bolesława Chrobrego, Drużynowym 233 PDH "Contrast
44.		Walczak Robert	Phm	Szef zespołu kwatermistrzowskiego hufca
45.		Wiertelak Stanisław		Drużynowy 57 PDH 
46.		Wons Elżbieta	hm	Członek Sądu Harcerskiego Hufca, Drużynowa DH NS w Kiekrzu 
47.		Zaran Bogdan	pwd	Przewodniczący Komisji Historycznej Hufca 

1.2.	Informacje.
1.2.1.Podaję do wiadomości termin spotkania Hufcowej Komisja Stopni Instruktorskich i Zespołu Kadry Kształcenia:
- 09 lutego 2006 r. godz. 19 30

3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.
3.3.1 Zwolnienia z funkcji drużynowych :
Zwalniam z funkcji drużynowej PDH NS "Słoneczna gromada" przy SP 107 
- hm Jadwigę Zielińską
3.3.2. Mianuję drużynowych:
Mianuje Drużynową PDH NS "Słoneczna gromada" przy SP 107 
- dh Janinę Pietrzak 


7. Mianowania instruktorów.
Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich i Kształcenia z dnia 19.01.2006 r. zmieniam opiekuna próby.
- dh Weronice Otrząsek - opiekun próby phm. Janusz Walczak
- dh Krzysztofowi Skarupa - opiekun próby phm. Janusz Walczak C Z U W A J  !