ROZKAZ L2/2005
Życzenia smacznego Święconego, mokrego Dyngusa i pełnych wiosennej radości Świąt Wielkanocnych
składa
Komenda Hufca


Wyjątki z Rozkazu Grunwaldzkiego Naczelnika ZHP, z dnia 17 lipca 2004r.

...
W wyniku wykonania zadań współzawodnictwa grunwaldzkiego w 2004 roku, na wniosek przewodniczącej Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich, nadaję Tytuły i Odznaki Grunwaldzkie następującym jednostkom harcerskim:
...
Chorągiew Wielkopolska
...
7 Poznańska Drużyna Harcerska "Herkules" - Hufiec Poznań - Jeżyce
...
hm. Wiesław Maślanka2. Hufiec
2.4. Zwolnienia i mianowania w komisji stopni instruktorskich.
2.4.1. Z dniem 17 marca zwalniam z funkcji członka Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich i Kształcenia phm Annę Skowron.
2.4.2. Z dniem 17 marca powołuję phm Barbarę Sroka w skład Komisji Stopni Instruktorskich i Kształcenia.

2.5. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji komend kursów
2.5.1. Powołuję z dniem 24 marca 2005 roku Komisję Inwentaryzacyjną w celu przeprowadzenia ujawnienia składników majątkowych drużyn w składzie:
- phm Maciej Chmielewski
- phm Robert Walczak
- pwd Krzysztof Stankowski

3. Drużyny.
3.2. Zmiany organizacyjne.
3.2.1. Rozwiązania
Rozwiązuję jednostki organizacyjne Hufca:
" w Szczepie 23/71
- 234 Poznańską Drużynę Harcerską "Wawer"
- 45 Jeżycką Gromadę Zuchową "Szalonej Zjawy"

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.
3.3.1 Zwolnienia z funkcji drużynowych:
" Szczep 23/71
Zwalniam z funkcji drużynowej 234 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej "Wawer"
- dh Marte Marcinkowską,
Zwalniam z funkcji opiekuna drużynowej 234 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej "Wawer"
- phm Beatę Rosińską
Zwalniam z funkcji drużynowej 45 Jeżyckiej Gromady Zuchowej "Szalonej Zjawy"
- phm Joannę Rosińską

Dh Beacie Rosińskiej i Joannie Rosińskiej składam serdeczne podziękowanie za wieloletnia pracę instruktorską i życzę powodzenia w życiu rodzinnym.

7. Mianowania instruktorów.
7.2. Otwarcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich i Kształcenia z dnia 10.03.2005 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki/przewodnika i mianuję opiekunem:
- dh Alicji Franciszczak - opiekun próby hm Tomasz Kujaczyński
- dh Dorocie Pieprzyk - opiekun próby hm Tomasz Kujaczyński

8.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni
8.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich i Kształcenia z dnia 10.03.2005 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza i mianuję opiekunem:
pwd. Marcie Filipiak - opiekun próby hm. Roman Banaszak

13. Inne.
13.1. Na wniosek Drużynowej 232 PDH "Zawrat" podaję do wiadomości, że w drużynie została mianowana przyboczna dh Anita Śmierzchalska

CZUWAJ!

Komendant Hufca
hm Aleksander Sroka


Poznań, 24 marca 2005 r.