ROZKAZ L 2/2004


"Nie dajcie się przestraszyć pozorną wielkością zadania.
Zniknie ono, gdy raz zobaczycie cel.
Potem potrzebujecie tylko mieć go zawsze przed sobą
i przystosowywać szczegóły odpowiednio do niego."

Generał Robert Baden-Powell

Z okazji

Dnia Myśli Braterskiej

Serdeczne życzenia i pozdrowienia wszystkim instroktorkom, instruktorom, zuchom, harcerkom i harcerzom Hufca

  Składa
Komenda Hufca
Poznań-Jeżyce

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi L 2/2004 z dnia 30 stycznia 2004 r.

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Anuluję zarządzenia zawarte w rozkazach L 13/2003 z dnia 21.11.2003 i L 1/2004 z dnia 5.01.2004 dotyczące zwołania Zjazdu zwykłego Chorągwi.
Za zaistniałą sytuację zainteresowanych przepraszam.
1.1.2. Na podstawie §51 ust. 4 Statutu Związku Harcerstwa Polskiego zwołuję zjazd zwykły Chorągwi Wielkopolskiej ZHP na dzień 30 kwietnia 2004 roku.
Rozpoczęcie Zjazdu godz. 17:00.

hm. Jarosław Rura

 

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.3. Po pozytywnym zakończeniu okresu próbnego przyjmuję w poczet drużyn hrcerskich naszego hufca i nadaję numer:

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.
3.3.2. Mianuję drużynowych:

7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa.
7.1. Zwolnienia i mianowania komendantów.
7.1.1 Po dokonaniu rozliczenia finansowego zimowiska zwalniam z funkcji Komendanta:

14. Inne
W załączniku podaję do wiadomości wyniki SPISU HARCERSKIEGO 2004 oraz aktualny wykaz jednostek organizacyjnych naszego hufca.

CZUWAJ!

Komendant Hufca
hm. Aleksander Sroka


Poznań, 19 lutego 2004 r.