ROZKAZ L 2/2003

Wyjątki z Rozkazu Grunwaldzkiego Naczelnika ZHP z dnia 13 lipca 2002

...
Na wniosek Rady "Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich" nadaję Tytuł i Odznaki Grunwaldzkie następującym gromadom, zuchowym, drużynom harcerskim i starszoharcerskim, kręgom instruktorskim oraz innym jednostkom ZHP.
...
Chorągiew Wielkopolska
...
Hufiec ZHP Poznań-Jeżyce - 7 Poznańska Drużyna Harcerska "Herkules"

2. Hufiec
2.4. Zwolnienia i mianowania w komisji stopni instruktorskich.
2.4.2. Z dniem 17 stycznia powołuję phm Annę Skowron w skład Komisji Stopni Instruktorskich i Kształcenia.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
Na wniosek Drużynowej 70 JGZ "Brykające Tygryski" podaję do wiadomości, że w gromadzie została mianowana przyboczną dh Natalia Napierała.

5. Szczepy i inne związki drużyn.
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i innych związkach drużyn.
5.3.1. Zwolnienia
- Zwalniam z funkcji Szczepowego Szczepu 23/71 phm Barbarę Sroka
5.3.2. Mianowaniav
- Mianuję Szczepową Szczepu 23/71 phm Joannę Trzeciak
- Mianuję z-cą Szczepowego Szczepu 23/71 phm Barbarę Sroka

7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
7.1. Zwolnienia i mianowania komendantów.
7.1.1. Po dokonaniu rozliczenia finansowego zimowiska zwalniam z funkcji Komendanta zimowiska 232 PDH "Zawrat" w Bucharzewie phm Joannę Trzeciak.

8. Mianowania instruktorów
8.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni
8.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich i Kształcenia otwieram próbę na stopień podharcmistrza :
pwd Małgorzata Nowak - opiekun próby hm Roman Banaszak

14. Inne.
W załączniku do rozkazu podaję do wiadomości wyniki SPISU HARCERSKIEGO 2003 oraz aktualny wykaz jednostek organizacyjnych naszego Hufca.

CZUWAJ !

Komendant Hufca
hm Aleksander Sroka


Poznań, 20 marca 2003 r.