ROZKAZ L 2/2002

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 1/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r.

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
13.1. Odznaczenia
13.1.2. Podaję do wiadomości, że Inspektorat Ratownictwa Medycznego przyznał Odznakę Ratownictwa Medycznego ZHP w stopniu III (brązowym):

...
dh. Przemysławowi Promińskiemu - Hufiec Poznań - Jeżyce
...

hm Jarosław Rura

2. Hufiec
2.4. Zwolnienia i mianowania w komisji stopni instruktorskich.
2.4.1. Zwalniam phm. Mariusza Leńczuka z pełnienia obowiązków członka Komisji Stopni Instruktorskich z dniem 01.03.2002 roku.
Dziękuję druhowi za pracę w Komisji i wspieranie rozwoju instruktorów naszego hufca i życzę satysfakcji w dalszej służbie instruktorskiej.
2.5. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.
2.5.1. Powołuję z dniem 04 marca 2002 roku Komendę Kursu Drużynowych w składzie:

2.5.2 Powołuję Komisję Inwentaryzacyjno - Kasacyjną w składzie: 3. Drużyny.
3.2. Zmiany organizacyjne.
3.2.1 Powołuję na okres próbny gromadę Zuchową przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Poznaniu.
3.2.2 Po pozytywnym zakończeniu okresu próbnego przyjmuję Gromadę Zuchową "Brykające Tygryski" w poczet gromad zuchowych naszego hufca i nadaję jej numer 89
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.2 Mianuję drużynowych. Na wniosek Drużynowych podaję do wiadomości, że w drużynach zostali mianowani następujący instruktorzy: 7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
7.1. Zwolnienia i mianowania komendantów.
7.1.1. Po dokonaniu rozliczenia finansowego zimowiska zwalniam z funkcji Komendanta zimowiska 232 PDH "Zawrat" w Szklarskiej Porębie phm Joannę Trzeciak.
8. Mianowania instruktorów.
8.2. Otwarcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika
8.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich i Kształcenia otwieram próbę na stopień przewodnika: 8.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni
8.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich i Kształcenia otwieram próbę na stopień podharcmistrza:

CZUWAJ!

Komendant Hufca
hm Aleksander Sroka


Poznań, 28 lutego 2002 r.