ROZKAZ L 2/2001

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L 9/2000 z dnia 20 października 2000 r.

9. Odznaczenia
9.2. Odznaczenia Harcerskie.
Podaję do wiadomości decyzję Przewodniczącej ZHP w sprawie odznaczenia Złotym i Srebrnym Krzyżem "Za Zasługi dla ZHP"
...
9.2.2. Srebrny Krzyż za Zasługi dla ZHP otrzymują:
...
Chorągiew Wielkopolska:
  • Ryszard Dubisz
  • Mieczysław Jankowski
  • Irena Zambrowicz
...

hm Ryszard Pacławski

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości, że w dniu 05.03.2001 r. o godz. 18.00 zwołuję w siedzibie Hufca przy ul. Widnej 3 Zbiórkę Drużynowych. Tematem zbiórki będzie:

2. Hufiec
2.4. Zwolnienia i mianowania w Komisji Stopni Instruktorskich
2.4.1. Zwalniam phm Barbarę Sroka z pełnienia funkcji członka Komisji Stopni Instuktorskich i Kształcenia z dniem 15 lutego 2001 roku. Dziękuję druhnie za wspieranie rozwoju instruktorów naszego hufca.
2.4.2. Z dniem 15 lutego 2001 roku powołuję druha phm Mariusza Leńczuka w skład Hufcowej Komisji Stopni Instuktorskich i Kształcenia.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne.
3.2.3. Przyjmuję drużynę harcerską działającą przy Gimnazjum 62 w Poznaniu i nadaję jej numer 88 PDH "Tygrysy"

7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
7.1. Zwolnienia komendantów
Po wypełnieniu zadań organizacyjnych oraz rozliczeniu finansowym zwalniam z funkcji komendantkę zimowiska 232 PDH "Zawrat" w Bucharzewie phm Joannę Trzeciak mianowaną rozkazem L 1/2001 z dn. 15.01.2001 r.

8. Mianowania instruktorów.
8.2. Otwarcie prób na stopień przewodniczki / przewodnika
8.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich i Kształcenia otwieram próbę na stopień przewodniczki/przewodnika:


8.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni / podharcmistrza
8.3.1. Na wniosek Komisji Stopni instruktorskich z dnia 15.03.2001 r. zamykam próbę na stopień podharcmistrza druhowi:
8.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
8.4.1. Na wniosek Komisji Stopni instruktorskich z dnia 15.03.2001 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza / podharcmistrzyni druhowi / druhnie:

9. Zaliczenie służby instruktorskiej
Podaję do wiadomości decyzję o zaliczeniu służby instruktorskiej za rok 1999/2000:


Poznań, 19 lutego 2001 r.