ROZKAZ L 11/2001

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim instruktorom, harcerskim seniorom, zuchom i harcerzom radosnych, miłych i spokojnych świąt, a w Nowym roku 2002 zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.


Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 12/2001 z dnia 21 listopada 2001 r.

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że podczas "Dnia Papieskiego", w dniu 14 października 2001 roku, na fundusz stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia poszczególne hufce zebrały:
...
Hufiec Poznań - Jeżyce 2.667,78 zł
...
hm. Jarosław Rura

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 13/2001 z dnia 18 grudnia 2001 r.

3. Hufce
2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów
2.3.1 Podaję do wiadomości wynik wyborów Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca ZHP Poznań - Jeżyce odbytego w dniu 18 października 2001 roku.

Komendant Hufca - hm Aleksander Sroka

Komisja Rewizyjna:

  • phm Przemysław Gorzejewski - przewodniczący
  • phm Joanna Trzeciak
  • pwd Agata Szczygieł
  • pwd Piotr Kosicki
  • HO Piotr Pokorny
5. Mianowania instruktorów
5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza
5.2.3. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni instruktorskich z dnia 11 grudnia 2001 roku otwieram próbę na stopień harcmistrza
  • phm Maciejowi Siwińskiemu - Hufiec Poznań-Jeżyce, opiekun próby hm Beata Owczarzak
hm Jarosław Rura

3. Drużyny
Na wniosek Drużynowych podaję do wiadomości, że w drużynach zostali mianowani następujący instruktorzy:

5. Szczepy i inne Związki Drużyn
5.2. Powołania i rozwiązania szczepów i innych związków drużyn
5.2.1. Powołuję Szczep 81/89 w skład którego wchodzą następujące gromady i drużyny harcerskie: 5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i innych związkach drużyn
5.3.1 Mianuję pwd Szymona Górnego komendantem Szczepu 81/89

8. Mianowania instruktorów.
8.2. Otwarcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika
8.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich i Kształcenia otwieram próbę na stopień przewodnika:

CZUWAJ!

Komendant Hufca
hm Aleksander Sroka


Poznań, 20 grudnia 2001 r.