ROZKAZ L 10/2001

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 11/2001 z dnia 10 października 2001 r.

Wyjątki z Rozkazu Grunwaldzkiego Naczelnika ZHP z dn. 14 lipca 2001 r.

...
W 591 rocznicę Grunwaldzkiego Zwycięstwa na wniosek "Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich" nadaję Tytuł Drużyny Grunwaldzkiej następującym jednostkom:
...
Chorągiew Wielkopolska ZHP
...
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
  • 7 Poznańska Drużyna Harcerska "Herkules"

hm. Wiesław Maślanka

2. Hufiec
2.1 Podanie do wiadomości wyników wyborów
Podaję do wiadomości wynik wyborów Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca ZHP Poznań - Jeżyce odbytego 18 października 2001 r.

Komendant Hufca - hm Aleksander Sroka

Komisja Rewizyjna:

2.2. Zwolnienia w Komendzie Hufca
2.2.1 Zwalniam hm Beatę Owczarzak z funkcji zastępcy Komendanta Hufca
2.3. Mianowania w Komendzie Hufca
2.3.1. Mianuję: 3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Powołuję na okres próbny Drużynę Harcerską przy 65 Gimnazjum w Poznaniu
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowych: 3.3.2. Mianuję drużynowych:

CZUWAJ!

Z-ca Komendanta Hufca
hm. Aleksander Sroka


Poznań, 25 października 2001 r.