Poznań, dnia 29 stycznia 2009 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

ROZKAZ    L 1/2009

 

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.
2.3.1. Powołuję z dniem 29 stycznia 2009 roku Grupę Spisową do przeprowadzenia spisu z natury w składzie:

 

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne.
3.2.2. Powołuję jednostki organizacyjne.

Powołuję na okres próbny Drużynę Harcerską NS przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Autyzmem "Pro Futuro".

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.
3.3.2. Mianowanie drużynowej.

Mianuję drużynową harcerskiej drużyny próbnej NS przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Autyzmem "Pro Futuro" dh. pwd. Marlenę Zduniec.

 

7. Mianowania instruktorów.
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13.11.2008 r. zamykam próbę z wynikiem negatywnym dh. Agacie Kraśniewskiej.

7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 08.01.2009 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki

i dopuszczam druhny do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego.

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 08.01.2009 r. otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Marcinowi Sajewskiemu - opiekunka próby hm. Barbara Sroka.

 

12.Pochwały, wyróżnienia, nagrody
Składam serdeczne podziękowanie i wyróżniam dh. phm. Mirosławę Kosicką za rzetelne i terminowe prowadzenie spraw finansowych Hufca.

 

13. Inne.
13.1. Na wniosek drużynowej 62 JGZ "Leśna Brać" podaję do wiadomości zmiany na funkcji przybocznej.
W gromadzie zostały zwolnione z funkcji przybocznej:

Na funkcję przybocznej została mianowana dh Olga Bochyńska.

 

C Z U W A J !