Poznań, dnia 22 lutego 2007 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

ROZKAZ    L 2/2007

 

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 2/2007 z dnia 20 lutego 2007 r.

•  Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.2. Informuję, że warsztaty dla opiekunów prób organizowane przez Hufiec Poznań-Jeżyce oraz Chorągwianą Szkołę Instruktorską ukończyli:

pwd. Łukasz Kuczyński Hufiec Poznań-Jeżyce
hm. Lech Lindecki Hufiec Poznań-Jeżyce
pwd. Klementyna Michalska Hufiec Poznań-Jeżyce
pwd. Izabella Miętkowska Hufiec Poznań-Jeżyce
pwd. Piotr Pokorny Hufiec Poznań-Jeżyce
pwd. Marcin Przybylak Hufiec Poznań-Jeżyce
pwd. Kinga Skarupa Hufiec Poznań-Jeżyce
hm. Aleksander Sroka Hufiec Poznań-Jeżyce
phm. Joanna Trzeciak Hufiec Poznań-Jeżyce
hm. Elżbieta Wons Hufiec Poznań-Jeżyce

/-/ hm. Jarosław Rura

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne.

3.2.1. Rozwiązania.

Rozwiązuję jednostki organizacyjne hufca:

•  43 Drużynę Harcerską "Tropiciele" z Rokietnicy

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.

3.3.1 Zwalniam z funkcji drużynowego 43 DH "Tropiciele"- phm Augustyna Ragana.

 

7. Mianowania instruktorów.

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich i Kształcenia z dnia 08.02.2007 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni i mianuję opiekunem :

pwd. Izabeli Mietkowskiej - opiekun próby hm. Aleksander Sroka

 

13. Inne

13.1. Na wniosek Drużynowego II Kręgu Seniorów im. T. Kościuszki podaję do wiadomości, że z dniem 01.01.2007 r. został mianowany zastępcą przewodniczącego HO Stefan Strożyński.

 

14.Informacje.

14.1. W załączniku do rozkazu podaję do wiadomości wynik SPISU HARCERSKIEGO 2007 oraz aktualny wykaz jednostek organizacyjnych naszego Hufca.

C Z U W A J !