Poznań, dnia 9 stycznia 2006 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

ROZKAZ    L 1/2006

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 13/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r.

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
13.1. Odznaczenia
13.1.5 Podaję do wiadomości, że na wniosek Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział Wielkopolska w uznaniu bohaterskich czynów i harcerskiej służby podczas II wojny światowej Honorową Odznakę "Harcerska Służba Wielkopolsce" otrzymali:
"	hm. Stanisław Kudliński - 661

hm. Jarosław Rura
----------------------------------------------------------------------------

2. Hufiec.
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.
2.3.1. Z dniem 1 września 2005 roku rozwiązuję Hufcową Komisje Stopni Instruktorskich i Kształcenia w składzie:
-	hm Beata Owczarzak - przewodnicząca
-	hm Roman Banaszak - z-ca przewodniczącej
-	phm Barbara Sroka - członek
2.3.2. Z dniem 1 września 2005 roku powołuje Hufcową Komisje Stopni Instruktorskich / Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej w składzie:
-	hm Beata Owczarzak - przewodnicząca HKSI / ZKK
-	hm Roman Banaszak - z-ca przewodniczącej HKSI / ZKK
-	phm Barbara Sroka - członek HKSI / ZKK
-	pwd Marta Filipiak - członek ZKK
-	pwd Agata Starosta -  członek ZKK

3. Drużyny
3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów.
3.1.1. Nadaję 57 Jeżyckiej Gromadzie Zuchowej działającej przy Szkole Podstawowej nr 57 w Poznaniu nazwę "Poszukiwacze Przygody".
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.
3.3.1 Zwolnienia z funkcji drużynowych :
"	Szczep 7
Zwalniam z funkcji drużynowej 60 PDH "Łosie"  - pwd. Kingę Skarupa 
3.3.2. Mianuję drużynowych:
"	Szczep 7
Drużynową  60 PDH "Łosie"  - dh Weronikę Otrząsek, opieku dh Krzysztof Skarupa


5. Szczepy, związki drużyn.
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn.
5.3.1. Mianowania
- Mianuję z-cą komendanta Szczepu 7 ZHP im. Bolesława Chrobrego
- pwd Kingę Skarupa

13. Inne.
13.2. Na wniosek Drużynowych podaję do wiadomości, że w drużynach zostali mianowani przyboczni:
- 62 JGZ "Leśna Brać" 
- dh Anna Chmielewska
- dh Anna Michniewicz
- 51 PDH "Falco" 
- dh Ewa Zubielik
- dh Krzysztof Pachutko