ROZKAZ L1/2005
Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP 10/2004 z dnia 22 grudnia 2004r.

5. Mianowania instruktorów
5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza
5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14 grudnia 2004 roku zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrza:

phm. Stanisławowi KUDLIŃSKIEMU - Hufiec Poznań - Jeżyce

hm. Jarosław Rura

1. Zarządzenia i informacje.
1.2. Informacje.
1.2.1.Podaję do wiadomości termin spotkania Hufcowej Komisja Stopni Instruktorskich i Kształcenia:
- 10 marca 2005 r. godz. 18.00
- 14 kwietnia 2005 r. godz. 18.00
- 12 maja 2005 r. godz. 18.00
- 09 czerwca 2005 r. godz. 18.00


3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne.
3.2.1. Rozwiązania
Rozwiązuję jednostki organizacyjne Hufca.
" Szczep ZSE
- Drużynę harcerską na okresie próbnym przy Szkole Podstawowej nr 70.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.
3.3.2 Zwolnienia z funkcji drużynowych.
Zwalniam z funkcji drużynowych:
- Drużynowego PDH na próbie przy SP 70 - dh Bartka Kurka
13. Inne.
13.1. Na wniosek Drużynowej 88 PDH "Tygrysy" podaję do wiadomości, że w drużynie został zwolniony z funkcji przybocznego dh Maciej Bartkowiak.
13.2. Na wniosek Drużynowych podaję do wiadomości, że w drużynach zostali mianowani przyboczni:
- 88 PDH "Tygrysy" - pwd Marek Hertig
13.3. W załączniku do rozkazu podaję do wiadomości wyniki SPISU HARCERSKIEGO 2005 oraz aktualny wykaz jednostek organizacyjnych naszego Hufca.

CZUWAJ!

Komendant Hufca
hm Aleksander Sroka


Poznań, 19 lutego 2005 r.