ROZKAZ L 1/2004
Wyjątki z Rozkazu Grunwaldzkiego z dnia 13 lipca 2003 r.

...
Na wniosek Rady "Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich" nadaję Tytuły i Odznaki Drużyny Grunwaldzkiej 106 jednostkom harcerskim:
...
Chorągiew Wielkopolska ZHP
...
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
  • 7 Poznańska Drużyna Harcerska "Herkules"

hm. Wiesław Maślanka

 

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi L 14/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r.

13.2. Pochwały
13.2.1. Serdecznie dziękuję kadrze i instruktorom Kursu Drużynowych Zuchowych za wkład włożony w przygotowanie i przeprowadzenie zajęć:
...
hm. Beacie OWCZARZAK
phm. Joannie GONIA
...
15. Inne
15.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Instruktorskiej informuję, że Druhny i Druhowie ukończyli szkolenie przygotowujące do pełnienia funkcji w Komisjach Stopni Instruktorskich:
...
hm. Beata OWCZARZAK - Hufiec Poznań - Jeżyce
...

hm. Jarosław Rura

 

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi L 15/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.

15. Inne
15.3. Podaję do wiadomości wyniki konkursu "W Powstaniu Wielkopolskim rodziła się Polska"
15.3.3. Wyróżnienia otrzymali:
...
45 JGZ "Szalone Zjawy" - Hufiec Poznań - Jeżyce

hm. Jarosław Rura

 

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi L 1/2004 z dnia 05 stycznia 2004 r.

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
13.2. Pochwały
13.2.2. Dziękuję hm. Tomaszowi Kujaczyńskiemu - drużynowemu Drużyny Reprezentacyjnej Chorągwi Wielkopolskiej i wszystkim jej członkom, hm. Beacie Owczarzak, [...] oraz wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i sprawne przeprowadzenie uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju w Farze i na Starym Rynku w Poznaniu w dniu 21.12.2003 roku.

hm. Jarosław Rura

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.
3.3.1 Zwolnienia z funkcji drużynowych:

  • Szczep 7
    Zwalniam z funkcji drużynowego 60 PDH "Łosie" - phm. Piotra Kosickiego
3.3.2. Mianuję drużynowych:
  • Szczep 7
    Drużynową 60 PDH "Łosie" - pwd. Kingę Skarupa

5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i innych związkach drużyn.
5.3.1. Zwolnienia z funkcji Komendanta Szczepu.
  • Zwalniam z funkcji Komendanta Szczepu 7 phm. Piotra Kosickiego.
5.3.2. Mianowania
  • Mianuję Szczepową Szczepu 7 pwd Beatę Bartkowiak

7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa.
7.1. Zwolnienia i mianowania komendantów.
7.1.1 Zezwalam na organizację w czasie Akcji Zimowej 2004 zimowiska i mianuję komendantem:
  • Zimowiska 232 PDH "Zawrat" w Szklarskiej Porębie - komendant phm. Joanna Trzeciak.

CZUWAJ!

Z-ca Komendanta Hufca
hm. Aleksander Sroka


Poznań, 15 stycznia 2004 r.