ROZKAZ L 1/2003

1. Zarządzenia i informacje.
1.2. Informacje.
1.2.1.Podaję do wiadomości terminy spotkań Hufcowej Komisja Stopni Instruktorskich i Kształcenia:
- 13.02.2003 godz. 17:00
- 13.03.2003 godz. 17:00
- 10.04.2003 godz. 17:00
- 08.05.2003 godz. 17:00
- 12.06.2003 godz. 17:00

1.2.2. Informuję, że 15 marca 2003 roku godz. 10 00 w siedzibie Hufca Pń - Jeżyce ul. Widna 3 odbędzie się Konferencja Instruktorska dla drużynowych i przybocznych gromad zuchowych i drużyn harcerskich.
1.2.3. Informuję o rozpoczęciu Kampanii Bohater przez 7 PDH "Herkules".

3. Drużyny.
3.2. Zmiany organizacyjne.
3.2.1. Rozwiązania
Rozwiązuję jednostki organizacyjne Hufca:
ˇ w Szczepie Kiekrz
- Jeżycką Gromadę Zuchową "Wesołe Pingwinki "
3.2.2. Powołania
Powołuję jednostki organizacyjne Hufca:
ˇ w Szczepie Kiekrz
- Jeżycką Gromadę Zuchową "Wesołe Promyczki "
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.
3.3.1 Zwolnienia z funkcji drużynowych :
ˇ Szczep Kiekrz
Zwalniam z funkcji drużynowej Jeżyckiej Gromady Zuchowej "Wesołe Pingwinki " - pwd Joannę Dworzyńską 3.3.2. Mianuję drużynowych:
ˇ Szczep Kiekrz
Drużynową JGZ "Wesołe Promyczki" - phm Iwona Boratyńska
Na wniosek drużynowej podaję do wiadomości, że w JGZ "Wesołe Promyczki" została mianowana przyboczna dh Katarzyna Banaszak.

5. Szczepy i inne Związki Drużyn.
5.2. Powołania i rozwiązania szczepów i innych związków drużyn.
5.2.2. Rozwiązuję Szczep 89.
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i innych związkach drużyn.
5.3.1. Zwolnienia z funkcji Komendanta Szczepu.
Zwalniam z funkcji Komendanta Szczepu 89 hm Danutę Głowińską.
Zwalniam z funkcji Komendanta Szczepu 81/89 pwd Szymona Górnego.

7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa.
7.1. Zwolnienia i mianowania komendantów.
7.1.1 Zezwalam na organizację w czasie Akcji Zimowej '2003 zimowiska i mianuję komendantem:
- Zimowiska 232 PDH "Zawrat" w Bucharzewie - komendant phm Joanna Trzeciak.
Zwolnienie z funkcji komendanta nastąpi w momencie całkowitego rozliczenia zimowiska.

C Z U W A J !

Komendant Hufca
hm Aleksander Sroka


Poznań, 20 stycznia 2003 r.