Szkolenie z pierwszej pomocy członków Kręgu „Szóstacy”

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy medycznej i postępowania w najbardziej typowych stanach nagłego zagrożenia zdrowia odbyło się 15 lutego 2018r. z inicjatywy

Kręgu Seniorów Harcerskich „Szóstacy”. Zajęcie teoretyczne i praktyczne przeprowadził ratownik medyczny oraz szkoleniowiec  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu Aleksander Frydrych. W szkoleniu uczestniczyli członkowie Kręgu „Szóstacy”, którzy wysoko ocenili przebieg szkolenia oraz uzyskaną wiedzę.

Dodaj komentarz