Komisja Historyczna

Przewodniczący:

           ćw. Tadeusz Theuss

Członkowie:

 •    phm. Zenon Chlebowski
 •    wędr. Krystyna Strażyńska – Frydrych
 •         dh Eugeniusz Kałużny
 •    wędr. Barbara Nowacka

 

 

Posiedzenia komisji:
trzeci czwartek miesiąca od godz. 17:oo

Najbliższe posiedzenie Komisji:
w czwartek 21 czerwca o godz. 17:00

Na okładce:

Odprawa robocza na budowie Domu Harcerza w 1947 r.

Od lewej stoją: dh. T.Rejman, dh T.Basiński, inż. S.Gendera – projektant Domu Harcerza,
dh W.Cisławski, dh B.Olejniczak, dh Z.Skotarczak, dh T.Łagoda, dh J.Szafrański

* * *

Komisja Historyczna przy Hufcu ZHP Poznań-Jeżyce zaprasza wszystkich chętnych do współpracy. Chętnie przyjmiemy spisane wspomnienia i relacje, lub wysłuchamy takich wspomnień. Jeżeli macie harcerskie pamiątki (stare kroniki, fotografie, odznaki, części umundurowania, proporce) itd.,
to będziemy wdzięczni za możliwość ich obejrzenia i ewentualnie skopiowania lub sfotografowania. Chętnie przyjmiemy takie pamiątki w darze.

Zapraszamy do zwiedzania Izby Tradycji i Historii Hufca.

Historię swoją piszcie sami,
bo inaczej napiszą ją za was inni i źle.

Marszałek Polski Józef Piłsudski

W 2013 roku obchodziliśmy 100-lecie harcerstwa jeżyckiego.
Interesuje nas zarówno odległa przeszłość sprzed 1939, jak i czasy najnowsze.
Lata 80. i 90. to już także historia.

Osoby chętne do współpracy zapraszamy do nas w czasie dyżurów w siedzibie Hufca,
w każdy trzeci czwartek miesiąca od godz. 17:00 do 18:30

 

Z kart historii hufca ZHP Poznań-Jeżyce

Polecamy:

Zenon Chlebowski, 2016
Historia winiarskich harcerzy. Cz. I, lata 1912-1945

Spis treści:

 1. Wprowadzenie
 2. Geneza Związku Harcerstwa Polskiego na Winiarach
  1. Poznańskie Winiary
  2. Pierwszy patrol na tle społeczności Winiar
  3. Młodzież Winiar w walkach o niepodległość Winiar
 3. Rozwój ZHP w Winiarach w latach 1932 – 1939
  1. Powołanie 6 Szczepu ZHP w Winiarach
  2. Przygotowania do drugiej wojny światowej
 4. Działalność okupacyjna harcerzy 6 Szczepu im. Tadeusza Kościuszki
  1. Początki hitlerowskiego terroru i utworzenie „Szarych Szeregów”
  2. Pierwsza faza działalności „Szarych Szeregów” na Winiarach
  3. Druga faza działalności „Szarych Szeregów”na Winiarach

Do nabycia w Komendzie Hufca ZHP Poznań-Jeżyce

 

Fotografie:

60 lat Komisji Historycznej
Chorągwi Wielkopolskiej ZHP