Komenda hufca

Komenda Hufca ZHP Poznań – Jeżyce

 • Komendant: hm. Lech Lindecki
 • Skarbnik: hm. Mirosława Kosicka
 • Zastępca Komendanta d.s. programu i pracy z kadrą: hm. Joanna Trzeciak
 • Zastępca Komendanta d.s. organizacyjnych – Kwatermistrz: hm. Aleksander Sroka
 • Szefowa Biura Hufca: phm. Ewa Zubielik

Komisja Rewizyjna Hufca ZHP Poznań – Jeżyce

 • Przewodniczący: phm. Jan Pawłowski
 • Zastępca Przewodniczącego: hm. Elżbieta Wons
 • Sekretarz Komisji: phm. Rafał Kurzymski
 • Członek Komisji: pwd. Ewelina Dzięgielewska
 • Członek Komisji: pwd. Jakub Bielewicz

 

Szefowie Zespołów działających w Hufcu ZHP Poznań – Jeżyce

 • Komisja Stopni Instruktorskich: hm. Beata Owczarzak
 • Zespół Programowy: pwd. Natalia Paulewicz
 • Zespół Kadry Kształcącej: hm. Joanna Gonia-Kołodziejczyk
 • Zespół Wizerunku i Promocji: phm. Michał Iwanowski
 • Komisja Historyczna: dh  Tadeusz Theuss

 

Instruktorzy Hufca ZHP Poznań – Jeżyce działający w zespołach Chorągwi Wielkopolskiej ZHP:

 • hm. Joanna Gonia-Kołodziejczyk – Referat Zuchowy
 • phm. Ewa Zubielik – Szkoła Instruktorska Ch. Wlkp ZHP „Szkoła Wodzów”
 • phm. Sandra Seifert – Referat HS
 • pwd. Jarosław Zimniak – Zespół Wychowania Duchowego, Zespół Promocji