Władze Hufca

Komenda Hufca ZHP Poznań – Jeżyce

 • Komendant: hm. Lech Lindecki
 • Skarbnik: hm. Mirosława Kosicka
 • Zastępca Komendanta d.s. organizacyjnych – Kwatermistrz: hm. Aleksander Sroka
 • Członkini Komendy ds. programu i pracy z kadrą: phm. Anna Musiał
 • Członkini Komendy ds. gromad zuchowych: pwd. Mirosława Jaszczak
 • Szefowa Biura Hufca: dh. Krystyna Strażyńska-Frydrych

Komisja Rewizyjna Hufca ZHP Poznań – Jeżyce

 • Przewodniczący: phm. Jan Pawłowski
 • Zastępczyni Przewodniczącego: hm. Elżbieta Wons
 • Sekretarz Komisji: phm. Rafał Kurzymski
 • Członkini Komisji: pwd. Ewelina Dzięgielewska
 • Członek Komisji: phm. Jakub Bielewicz

Szefowie Zespołów działających w Hufcu ZHP Poznań – Jeżyce

 • Komisja Stopni Instruktorskich: hm. Beata Owczarzak
 • Zespół Programowy: 
 • Zespół Kadry Kształcącej:  phm. Ewa Zubielik
 • Zespół Wizerunku i Promocji: phm. Michał Iwanowski
 • Komisja historyczna: dh  Tadeusz Theuss

Instruktorzy Hufca ZHP Poznań – Jeżyce działający w zespołach Chorągwi Wielkopolskiej ZHP:

 • hm. Joanna Gonia-Kołodziejczyk – Referat Zuchowy Wlkp.
 • hm. Beata Owczarzak – Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Wlkp.
 • phm. Ewa Zubielik – Szkoła Instruktorska Ch. Wlkp ZHP „Szkoła Wodzów”
 • phm. Sandra Seifert HO – Referat Starszoharcerski Wlkp.
 • pwd. Joanna Stefańska –  Przewodnicząca Wielkopolskiego Ośrodka Europejskiej Współpracy Młodzieży
 • pwd. Jarosław Zimniak – Zespół Promocji,  Zespół Wychowania Duchowego